Strona: PROGRAMOWANIE I AUTOMATYZACJA OBRÓBKI / Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

PROGRAMOWANIE I AUTOMATYZACJA OBRÓBKI

Studenci realizujący kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn na III roku studiów dokonują wyboru specjalności. Specjalnością, której opiekunem jest Katedra jest specjalność: programowanie i automatyzacja obróbki. Ukierunkowuje on wiedzę studenta na problemy sterowania maszyn i systemów produkcyjnych, umożliwia poznanie metod i urządzeń do badania maszyn i urządzeń oraz nabycie umiejętności z zakresu projektowania automatyzacji i robotyzacji procesów obróbki.

W szczególności studenci poznają podstawy programowania procesów technologicznych obróbki oraz ich optymalizacji. Nabywają umiejętności korzystania ze współczesnych technologii informacyjnych, między innymi poznają takie systemy oprogramowań jak NX, EDGECAM, CATIA, MASTERCAM, hyperMILL, w projektowaniu i organizacji procesów obróbkowych, poznają zasady stosowania komputerowych układów sterowania CNC (SINUMERIK, HAAS, HEIDENHAIN), oraz poznają sposoby programowania oraz obsługę współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Kształcenie oparte jest na współpracy z nowoczesnymi firmami przemysłu maszynowego w regionie, dającymi solidne podstawy praktyczne podczas praktyk zawodowych, które powiązane z zajęciami teoretycznymi może sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Absolwent specjalności programowanie i automatyzacja obróbki ma możliwość zostać wysokiej klasy specjalistą technologiem z zakresu komputerowego wspomagania obróbki, narzędzi obróbkowych, oprzyrządowania technologicznego, programowania maszyn CNC i robotów, oraz nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania.

W ramach specjalności możliwe jest dodatkowe ukierunkowanie studiów poprzez wybór na ostatnim roku studiów magisterskich bloków przedmiotów związanych z realizowaną pracą dyplomową. Obecnie proponowane są następujące bloki przedmiotów obieralnych:

- systemy CAD/CAM w zastosowaniach,  

- zaawansowane programowanie obrabiarek CNC,

W tabelach zamieszczono wykaz przedmiotów na specjalności Programowanie i Automatyzacja Obróbki. Białe pola w tabeli oznaczają przedmioty kształcenia ogólnego.

Studia stacjonarne inżynierskie

Studia stacjonarne magisterskie

Studia niestacjonarne inżynierskie

Studia niestacjonarne magisterskie


Studia stacjonarne inżynierskie:

6 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECTS

Język obcy 4

0

30

0

0

30

3

Maszyny technologiczne

30

0

15

0

45

3

Podstawy MES

15

0

30

0

45

3

Maszyny sterowane NC

30

0

30

0

60

5

Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn

30

0

0

15

45

3

Programowanie maszyn CNC 1

15

15

30

0

60

4

Systemy CAM

0

0

60

0

60

3

Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie

30

0

30

0

60

4

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC

15

0

15

0

30

2

7 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECTS

Egzamin inżynierski

0

0

0

0

0

0

Ochrona własności intelektualnej

15

0

0

0

15

1

Projekt inżynierski

0

0

0

90

90

15

Programowanie maszyn CNC 2

0

0

45

0

45

6

Zaawansowane systemy CAD/CAM

0

0

60

0

60

8

 Powrót na górę strony


Studia stacjonarne magisterskie:

2 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECST

Dynamika maszyn

15

15

0

0

30

3

Język obcy 2

0

30

0

0

30

2

Przedmiot humanistyczny 2

30

0

0

0

30

2

Automatyzacja procesów obróbkowych

30

0

15

0

45

5

Diagnostyka i nadzorowanie systemów obróbkowych

30

0

15

0

45

5

Systemy CAD/CAM w inżynierii odwrotnej

15

0

15

0

30

3

Systemy CAx w projektowaniu narzędzi skrawających

15

0

30

0

45

4

Współrzędnościowa technika pomiarowa

15

0

15

0

30

3

3 semestr

Systemy CAD/CAM w zastosowaniach :

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECST

Wykład monograficzny

15

0

0

0

15

1

Praca dyplomowa

0

0

0

0

0

20

Programowanie obróbki kompletnej

0

0

30

0

30

2

Programowanie obróbki laserowej i elektroerozyjnej

0

0

30

0

30

2

Programowanie obróbki powierzchni złożonych

15

0

45

0

60

4

Seminarium dyplomowe

0

0

0

15

15

1

 3 semestr

Zaawansowane programowanie obrabiarek CNC :

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECST

Wykład monograficzny

15

0

0

0

15

1

Praca dyplomowa

0

0

0

0

0

20

Programowanie obrabiarek wieloosiowych

0

0

30

0

30

2

Programowanie postprocesorów

0

0

30

0

30

2

Zaawansowane programowanie CAD/CAM

15

0

45

0

60

4

Seminarium dyplomowe

0

0

0

15

15

1

3 semestr

Zaawansowane programowanie pomiarów współrzędnościowych:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECST

Wykład monograficzny

15

0

0

0

15

1

Praca dyplomowa

0

0

0

0

0

20

Badania struktury geometrycznej powierzchni

15

0

15

0

30

2

Pomiary wspórzędnościowe na obrabiarkach CNC

15

0

15

0

30

2

Programowanie parametryczne wspórzędnościowych maszyn pomiarowych

0

0

15

0

15

1

Programowanie w modelowaniu i analizie elementów

15

0

40

0

45

3

Seminarium dyplomowe

0

0

0

15

15

1

Powrót na górę strony  


Studia niestacjonarne inżynierskie:

6 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECTS

Język obcy 4

0

20

0

0

20

3

Mechanika płynów

10

9

8

0

27

3

Napęd i sterowanie maszyn

14

0

7

0

21

4

Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn

10

0

0

10

20

3

Podstawy technologii maszyn

14

0

7

0

21

4

Systemy CAM

0

0

40

0

40

3

Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie

10

0

20

0

30

4

Technologiczne bazy danych

10

0

20

0

30

4

7 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECTS

Maszyny sterowane NC

20

0

15

0

35

5

Maszyny technologiczne

14

0

7

0

21

3

Podstawy MES

9

0

15

0

24

2

Praktyka przemysłowa

0

0

0

0

0

2

Programowanie maszyn CNC 1

14

6

20

0

40

3

Programowanie maszyn CNC 2

0

0

40

0

40

3

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC

10

0

10

0

20

2

Zaawansowane systemy CAD/CAM

0

0

40

0

40

5

8 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECTS

PH1:Etyka zawodowa

30

0

0

0

30

4

Egzamin inżynierski

0

0

0

0

0

0

Ochrona własności intelektualnej

10

0

0

0

10

3

Projekt inżynierski

0

0

0

90

90

15

Powrót na górę strony  


Studia niestacjonarne magisterskie:

3 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECTS

Automatyczne programowanie obrabiarek CNC

10

0

30

0

40

5

Automatyzacja systemów obróbkowych

10

0

10

0

20

4

Diagnostyka i nadzorowanie systemów obróbkowych

10

0

10

0

20

4

Przedmiot humanistyczny 2: Filozofia

20

0

0

0

20

3

Współrzędnościowa technika pomiarowa

10

0

10

0

20

4

Zaawansowane systemy CAD/CAM 1

0

0

30

0

30

4

4 semestr:

Moduł kształcenia

Wykład

Ćwiczenia/
Lektorat

Laboratorium

Projekt/
Seminarium

Suma
godzin

ECTS

Nowoczesne techniki wytwarzania

10

0

10

0

20

2

Praca dyplomowa

0

0

0

0

0

20

Seminarium dyplomowe PiAO

0

0

0

10

10

1

Zaawansowane systemy CAD/CAM 2

0

0

0

40

40

3

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję