Strona: Adiunkci / Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Adiunkci

dr inż. Robert Babiarz

dr inż. Anna Bazan

dr inż. Jarosław Buk

dr inż. Michał Gdula

dr inż. Joanna Lisowicz

dr inż. Marcin Płodzień

dr inż. Paweł Turek

dr inż. Marcin Sałata

dr inż. Paweł Sułkowicz

dr Teresa Wolicka

dr inż. Łukasz Żyłka

dr inż. Robert Babiarz

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Robert Babiarz

Przebieg kariery naukowej:

 • 2011 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • układy sterowania, rozwiązania konstrukcyjne układów napędowych, elektrycznych i hydraulicznych
 • diagnostyka techniczna maszyn z wykorzystaniem komputerowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych
 • modelowanie, symulacja oraz optymalizacja procesów roboczych w obiektach technicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu, symulacji oraz optymalizacji procesów

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Napęd i sterowanie maszyn
 • Automatyzacja procesów obróbkowych
 • Diagnostyka i nadzorowanie systemów obróbkowych

 Powrót na górę strony

dr inż. Anna Bazan

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Anna Bazan

Przebieg kariery naukowej:

 • 2018 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2009 - mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • pomiar i ocena struktury geometrycznej powierzchni
 • metrologia wielkości geometrycznych
 • analiza statystyczna wyników eksperymentów

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Miernictwo i systemy pomiarowe
 • Planowanie eksperymentu i analiza wyników
 • Podstawy MES
 • Seminarium dyplomowe

 Powrót na górę strony

dr inż. Jarosław Buk

Na zdjęciu znajduje się mgr inż. Jarosław Buk

Przebieg kariery naukowej:

 • 2022 - dr inż.- Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2013 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2012 - inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • obróbka erozyjna
 • obróbka skrawaniem
 • budowa obrabiarek skrawających

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • Warsztaty techniczne „Sukces w obróbce frezarskiej”, Centrum Produktywności Sandvik Coromant, Katowice, 24-25.05.2016 r,
 • Warsztaty techniczne „Rozwiązania CoroTurn – efektywność i wysoka jakość toczenia”, Centrum Produktywności Sandvik Coromant, Katowice, 02.03.2017 r,
 • Warsztaty techniczne „Produktywna obróbka otworów”, Centrum Produktywności Sandvik Coromant, Katowice, 02-03.04.2017 r,
 • Kurs nt. obróbki kół zębatych w Centrum Technologicznym Mazak, Katowice, 27.01.2016 r.

Funkcje

 • Organizator konferencji X Jubileuszowa Szkoła Obróbki Skrawaniem, Łańcut, 2016 r.
 • Organizator konferencji XI Szkoła Obróbki Skrawaniem, Łańcut, 2017 r.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Maszyny technologiczne
 • Programowanie obróbki laserowej i elektroerozyjnej

 Powrót na górę strony

dr inż. Michał Gdula

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Michał Gdula

Przebieg kariery naukowej:

 • 2017 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2012 - mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2011 - inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • precyzyjna obróbka materiałów trudnoobrabialnych
 • obróbka powierzchni złożonych
 • programowanie obrabiarek wieloosiowych
 • programowanie CAD/CAM
 • optymalizacja procesów obróbkowych
 • poprawa skrawalności oraz dokładności wymiarowo-kształtowej i chropowatości powierzchni obrobionych

Funkcje

 • Od 2020 – Kierownik praktyk na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa dla kierunku mechanika i budowa maszyn
 • członek komisji egzaminacyjnej ds. obron prac dyplomowych dla specjalności programowanie i automatyzacja obróbki

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Systemy CAM
 • Zaawansowane systemy CAD/CAM
 • Automatyczne programowanie obrabiarek CNC
 • Programowanie obróbki powierzchni złożonych
 • Programowanie obrabiarek wieloosiowych
 • Programowanie obróbki kompletnej
 • Seminarium dyplomowe

 Powrót na górę strony

dr inż. Joanna Lisowicz

Na zdjęciu znajduje się mgr inż. Joanna Lisowicz

Przebieg kariery naukowej:

 • 2023 - dr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2016 - mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2015 - inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • obróbka superstopów tytanu
 • analiza MES procesów obróbkowych
 • optymalizacja procesów obróbkowych
 • chłodzenie i smarowanie w procesach skrawania

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz:

 • 2014-2016 – staże praktyczne w MTU Aero Engines Polska (2 lata)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Obróbka skrawaniem i narzędzia
 • Inżynieria wytwarzania: obróbka ubytkowa
 • Technologiczne bazy danych
 • Podstawy MES
 • Matematyka (metody numeryczne)

Powrót na górę strony

dr inż. Marcin Płodzień

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Marcin Płodzień

Przebieg kariery naukowej:

 • 2017 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2010 - mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • Obróbka skrawaniem stopów lotniczych.
 • Nowoczesne metody obróbki skrawaniem: HPC, HSC, HFM.
 • Obróbka erozyjna: elektroerozyjna, laserowa, wodno-ścierna.
 • Analiza MES procesów skrawania.
 • Projektowanie CAD narzędzi skrawających.
 • Analiza wytrzymałości narzędzi skrawających z zastosowaniem systemów CAE.
 • Projektowanie i programowanie z zastosowaniem systemów CAD/CAM.

Funkcje

 • Od 2019 – opiekun hospitacji w KTWiA

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Obróbka skrawaniem i narzędzia
 • Obróbka ubytkowa
 • Technologiczne bazy danych
 • Nowoczesne techniki wytwarzania
 • Systemy CAx w projektowaniu narzędzi skrawających
 • Seminarium dyplomowe

 Powrót na górę strony

 

dr inż. Paweł Turek

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Paweł Turek

Przebieg kariery naukowej:

 • 2017 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2011 - mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie współrzędnościowych technik pomiaru w procesie oceny dokładności wykonania modeli ·
 • zastosowanie metod inżynierii rekonstrukcyjnej w procesie odtwarzania geometrii modeli stosownych m.in. w przemyśle lotniczym, samochodowym oraz medycznym
 • wytwarzanie modeli metodami przyrostowymi

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Inżynieria odwrotna w systemach CAD/CAM
 • Nowoczesne techniki wytwarzania
 • Podstawy eksploatacji i niezawodności
 • Miernictwo i systemy pomiarowe

 Powrót na górę strony

dr inż. Marcin Sałata

Na zdjęciu znajduje się mgr inż. Marcin Sałata

Przebieg kariery naukowej:

 • 2023 – dr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2013 – mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2011 - inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • Procesy jednoprzejściowego szlifowania węglików spiekanych
 • Technologia wytwarzania oraz projektowanie narzędzi skrawających
 • Dobór / optymalizacja narzędzi skrawających oraz parametrów technologicznych w procesach wytwarzania CNC

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz:

 • 2012-2013 – staż naukowy (studencki)  w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej
 • 2013-2015 – Engineer Quality w firmie Goodrich Aerospace Poland (zakład Jasionka)

Funkcje:

 • 2016 – 2017 – Członek komisji dyscyplinarnej
 • 2016 – 2017 – Członek Rady Samorządu Doktorantów

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie
 • Systemy narzędziowe
 • Systemy CAX w projektowaniu narzędzi skrawających
 • Technologiczne bazy danych
 • Obróbka ubytkowa

 Powrót na górę strony

dr inż. Paweł Sułkowicz

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Paweł Sułkowicz

Przebieg kariery naukowej:

 • 2021 – dr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2014 – mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2013 – inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • obróbka wysokowydajna
 • szlifowanie jednoprzejściowe
 • szlifowanie wzdłużne wałków o małej sztywności

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz:

 • 2013 – 2014 – staż praktyczny w WSK "PZL-Rzeszów" S.A. (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.) (6 miesięcy)

Funkcje:

 • 2016 – 2018 – planista rozkładów zajęć kierunku mechanika i budowa maszyn

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Maszyny sterowane NC
 • Obrabiarki sterowane NC
 • Obrabiarki sterowane numerycznie

 Powrót na górę strony

dr Teresa Wolicka

Na zdjęciu znajduje się dr Teresa Wolicka

Starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych.

Przebieg kariery naukowej:

 • 1986 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 1974 – mgr. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów

Zainteresowania naukowe:

 • Wpływ parametrów procesu spiekania na właściwości mechaniczne spieków
 • Spiekanie pod ciśnienie wewnętrznym
 • Miernictwo i systemy pomiarowe

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

 • 1987 – Zakłady Metalurgiczne w Trzebini (6miesięcy)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • Podstawy metrologii
 • Metrologia
 • Miernictwo i systemy pomiarowe

 Powrót na górę strony

dr inż. Łukasz Żyłka

Na zdjęciu znajduje się dr inż. Łukasz Żyłka

Przebieg kariery naukowej:

 • 2012 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2002 - mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • Obróbka skrawaniem materiałów lotniczych
 • Zjawiska zachodzące w procesach skrawania
 • Zjawiska zachodzące w obróbce ściernej
 • Zużycie ściernicy w procesie szlifowania
 • Rola chłodzenia w procesie szlifowania, wpływ ciśnienia chłodziwa na przebieg procesu szlifowania, konstrukcje dysz chłodziwa, mocowanie i pozycjonowanie dysz
 • Rola czyszczenia ściernicy w procesie szlifowania, wpływ parametrów czyszczenia ściernicy na wynik procesu obróbki
 • Szlifowanie głębokie z posuwem pełzającym CFG
 • Analiza wytrzymałościowa i geometria narzędzi skrawających

Doktoranci (promotor pomocniczy):

 • 2016-2017 – dr inż. Michał Gdula, tytuł pracy: Proces symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchni złożonych frezem toroidalnym, praca obroniona w 2017 r.
 • 2016-2017 – dr inż. Marcin Płodzień, tytuł pracy: Wpływ zarysu i kąta pochylenia krawędzi skrawającej oraz sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu, praca obroniona w 2017 r.
 • Mgr inż. Marcin Sałata, tytuł pracy: Wpływ charakterystyki ściernic diamentowych na proces jednoprzejściowego szlifowania rowków wirowych frezów z ultradrobnoziarnistych węglików spiekanych
 • Mgr inż. Piotr Żurek, tytuł pracy: Analiza wpływu freza kulistego i baryłkowego na wydajność powierzchniową i dokładność obróbki
 • Mgr inż. Karol Żurawski, tytuł pracy: Wpływ pozycjonowania freza stożkowego na dokładność geometryczną powierzchni prostokreślnych w procesie frezowania pięcioosiowego

Staże naukowe/przemysłowe:

 • 2015 – staż w dziel regeneracji narzędzi skrawających, Przedsiębiorstwo: GUHRING Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza (3 miesiące)
 • 2014 – staż w biurze technologicznym, Przedsiębiorstwo: ZPH LIMET, Sokołów Małopolski (3 miesiące)

Funkcje

 • 2015 – 2022 – Członek Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk o/Poznań.
 • Członek komicji obron prac dyplomowych specjalności Komputerowo wspomagane wytwarzanie

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Obróbka skrawaniem i narzędzia
 • Obróbka ubytkowa
 • Technologiczne bazy danych
 • Nowoczesne techniki wytwarzania
 • Systemy CAx w projektowaniu narzędzi skrawających
 • Seminarium dyplomowe

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję