Strona: ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH / Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH

Propozycje tematów prac dyplomowych 2020/2021

Dr inż. Robert Babiarz

 • Temperatura w procesie frezowania tworzyw sztucznych
 • Zużycie ściernicy w szlifowaniu z posuwem pełzającym
 • Nadzorowanie procesu szlifowania z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej
 • Nadzorowanie stanu ściernicy z wykorzystaniem sygnału drgań
 • Drgania w procesie frezowania stopów lotniczych
 • Pomiar temperatur w procesie szlifowania głębokiego
 • Modelowanie i program obróbkowy oprawki frezarskiej z chwytakiem Weldona
 • Modelowanie i program obróbkowy korpusu deskorolki z napędem elektrycznym
 • Modelowanie i program obróbkowy korpusu gitary elektrycznej
 • Modelowanie i program obróbkowy zębatki rowerowej
 • Modelowanie i program obróbkowy korpusu pompy dozującej

 

Dr inż. Anna Bazan

 • Wpływ parametrów pomiaru na konturografie na wartości wymiarów liniowych i kątowych
 • Porównanie wyników badań stykowych i optycznych topografii powierzchni modeli wykonanych metodami przyrostowymi
 • Analiza symulacyjna wpływu metod obróbki pięcioosiowej na dokładność wykonania modelu fragmentu żuchwy
 • Porównanie wyników rekonstrukcji geometrii trójnika na podstawie wybranych metod pomiarowych
 • Porównanie wyników rekonstrukcji geometrii piasty na podstawie wybranych metod pomiarowych
 • Wpływ parametrów pomiaru optycznego na wybrane parametry chropowatości mierzonej powierzchni
 • Odtworzenie geometrii i proces technologiczny koła zębatego
 • Rekonstrukcja geometrii tłoka silnika w celu przeprowadzenia badań wytrzymałościowych
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności wybranych przyrządów do pomiarów wymiarów zewnętrznych
 • Pomiar i odtwarzanie geometrii freza palcowego
 • Pomiar geometrii freza za pomocą mikroskopu różnicowania ogniskowego
 • Pomiar i odtwarzanie geometrii freza z czołem kulistym
 • Porównanie wyników badań stykowych i bezstykowych struktury geometrycznej powierzchni po szlifowaniu
 • Analiza dokładności odwzorowania geometrii gwintu za pomocą replik

 

Prof. dr hab. inż. Jan Burek

 • Modelowanie i program obróbkowy matryc kuźniczych w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy formy wtryskowej w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy formy wtryskowej w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy koła zębatego zębach łukowych w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy części typu skrzynka w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy wirnika turbosprężarki w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy stempla i matrycy formy wtryskowej w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy tłoka silnika spalinowego  w systemie CAM
 • Modelowanie i program obróbkowy pokrywy korpusu w systemie CAM
 • Programowanie obróbki 5-osiowej w systemie CAM
 • Zastosowanie inżynierii odwrotnej do wykonania korbowodu
 • Modelowanie i program obróbkowy uchwytu narzędziowego w systemie CAM
 • Analiza możliwości technologicznych tokarek z osią C oraz napędzanymi narzędziami
 • Projektowanie frezarki 3-osiowej sterowanej numerycznie
 • Analiza możliwości oprogramowania Calypso w zakresie pomiarów części o regularnej geometrii

 

Dr inż. Michał Gdula

 • Programowanie ręczne i automatyczne tokarki NEF400 z układem Sinumerik 840D
 • Programowanie dialogowe i automatyczne tokarki NEF400 z układem Sinumerik 840D
 • Programowanie ręczne i automatyczne frezarki 3-osiowej z układem Sinumerik 840D
 • Programowanie dialogowe i automatyczne frezarki 3-osiowej z układem Sinumerik 840D
 • Możliwości programowania tokarek z dodatkowa osią C w układzie horyzontalnym ze sterowaniem Sinumerik 840D
 • Możliwości programowania tokarek z dodatkowa osią C w układzie wertykalnym ze sterowaniem Sinumerik 840D
 • Porównanie programowania ręcznego i automatycznego frezarki 3-osiowej na wybranych przykładach
 • Porównanie programowania dialogowego i automatycznego frezarki 3-osiowej na wybranych przykładach
 • Programowanie obróbki ubytkowej wybranej części typu tuleja
 • Programowanie obróbki ubytkowej wybranej części klasy wał
 • Wykonanie programu sterującego frezarką CNC dla wybranej części klasy płyta
 • Programowanie ręczne i automatyczne tokarki CNC na wybranym przykładzie
 • Programowanie dialogowe oraz automatyczne obróbki ubytkowej wybranej części klasy tuleja
 • Projekt i obróbka ubytkowa wybranego narzędzia skrawającego
 • Wykonanie programu sterującego frezarką 3-osiową CNC dla wybranej części
 • Projekt monolitycznego narzędzia skrawającego oraz jego wykonanie na szlifierce 5-osiowej

 

Dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz

 • Badania symulacyjne strategii obróbki wykończeniowej w systemach NX
 • Analiza technologiczności konstrukcji pod kątem efektywności obróbki
 • Analiza wpływu ustawienia narzędzia podczas frezowania 5-osiowego powierzchni wklęsło-wypukłej na jakość i wydajność obróbki
 • Analiza możliwości programowania obróbki wieloosiowej HSC w systemie NX
 • Badania symulacyjne wpływu zaokrąglenia krawędzi skrawającej na wskaźniki jakościowe procesu podczas toczenia ortogonalnego stopu Ti6Al4V w Deform
 • Analiza stanu wybranych parametrów technologicznej warstwy wierzchniej Inconelu 718 po obróbce frezami z ostrzami borazonowymi
 • Analiza możliwości weryfikacji G-kodu i symulacji obróbki z użyciem oprogramowania NCSIMUL
 • Analiza programu sterującego i jego optymalizacja ze względu na minimalizację „air cutting” z użyciem oprogramowania NCSIMUL
 • Analiza warunków skrawania na podstawie programu sterującego z użyciem oprogramowania NCSIMUL – optymalizacja ze względu na czas
 • Analiza strategii obróbki wykończeniowej dla wybranego modelu przy wykorzystaniu systemu NX pod kątem efektywności wytwarzania
 • Programowanie ręczne i automatyczne obróbki piasty na tokarce NEF600 z układem CNC Sinumerik
 • Programowanie ręczne i CAD/CAM obróbki części na tokarkę NEF400 z układem CNC Sinumerik
 • Programowanie ręczne i dialogowe obróbki wałka na tokarkę z układem CNC Sinumerik
 • Możliwości programowania obróbki gwintów na tokarkach z układem CNC Sinumerik
 • Porównanie programowania ręcznego frezarek z układami CNC Haas i Sinumerik

 

Dr inż. Marek Magdziak

 • Analiza możliwości programu Calypso w zakresie programowania stykowych pomiarów współrzędnościowych z użyciem różnych strategii pomiarowych
 • Analiza czynników wpływających na dokładność bezstykowych pomiarów współrzędnościowych
 • Porównanie możliwości programów Siemens NX i Zeiss Reverse Engineering w zakresie rekonstrukcji wybranego wyrobu na bazie chmury punktów
 • Porównanie pomiarów przeprowadzanych z użyciem współrzędnościowej maszyny pomiarowej i ramienia pomiarowego
 • Porównanie możliwości stykowych współrzędnościowych systemów pomiarowych bazujących na głowicach pomiarowych VAST i REVO
 • Programowanie ręczne obrabiarki CNC dla obróbki ubytkowej wybranej części klasy wał
 • Programowanie ręczne obrabiarki CNC dla obróbki ubytkowej wybranej części klasy tarcza
 • Programowanie ręczne obrabiarki CNC dla obróbki ubytkowej wybranej części klasy tuleja
 • Programowanie tokarki CNC w przypadku obróbki tarczy
 • Przeprowadzenie stykowych pomiarów współrzędnościowych wybranego wyrobu lotniczego z użyciem CMM Integra oraz analizy wyników pomiarów
 • Opracowanie programu sterującego obrabiarką CNC dla obróbki wybranej tulei wielostopniowej
 • Programowanie automatyczne obrabiarki CNC z użyciem programu Siemens NX w przypadku obróbki wybranej części klasy tarcza
 • Programowanie automatyczne obrabiarki CNC w przypadku obróbki ubytkowej wyrobu klasy wał
 • Programowanie automatyczne obrabiarki CNC z użyciem programu Siemens NX dla obróbki wybranej części klasy wał
 • Przeprowadzenie wybranych etapów inżynierii odwrotnej z użyciem bezstykowego systemu pomiarowego

 

Dr inż. Marcin Płodzień

 • Analiza MES wpływu sposobu obciążenia freza walcowo –czołowego na odkształcanie sprężyste
 • Badania symulacyjne MES geometrii łamaczy wióra w procesie toczenia stali 42CrMo4
 • Badanie wpływu promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej na proces toczenia stali 42CrMo4
 • Badanie symulacyjne wpływu kąta natarcia ostrza skrawającego na proces toczenia stali 42CrMo4
 • Badanie symulacyjne wpływu ukształtowania powierzchni natarcia na proces toczenia stali 42CrMo4
 • Badanie symulacyjne wpływu promienia zaokrąglenia ostrza skrawającego na proces toczenia stali 42CrMo4
 • Badanie łamaczy wiórów podczas toczenia wykończeniowego stali 42CrMo4
 • Badanie symulacyjne wpływu parametrów technologicznych na proces toczenia stopu inconel 718
 • Opracowanie modelu, procesu technologicznego i programu obróbki czopa piasty koła samochodu
 • Opracowanie modelu, procesu technologicznego i programu obróbki korpusu głowicy frezarskiej
 • Opracowanie modelu, procesu technologicznego i programu obróbki oprawki narzędziowej SK
 • Opracowanie modelu, procesu technologicznego i programu obróbki oprawki narzędziowej VDI
 • Opracowanie modelu, procesu technologicznego i programu obróbki wału wrzeciona szlifierki kątowej
 • Opracowanie modelu, procesu technologicznego i programu obróbki oprawki narzędziowej HSK
 • Opracowanie modelu, procesu technologicznego i programu obróbki pokrywy łożyska sprzęgła

 

Dr inż. Paweł Turek

 • Rekonstrukcja geometrii pióra łopatki w oparciu o dane pomiarowe uzyskane metodami stykowymi i optycznymi
 • Zastosowanie technik inżynierii rekonstrukcyjnej w procesie odtworzenia geometrii pokrywy zaworowej silnika
 • Analiza dokładności rekonstrukcji geometrii krzywki na podstawie danych pomiarowych
 • Analiza dokładności rekonstrukcji geometrii przekładni robota Fanuc przy zastosowaniu optycznych i stykowych systemów pomiarowych
 • Analiza dokładności rekonstrukcji geometrii koła łańcuchowego przy zastosowaniu optycznych i stykowych systemów pomiarowych
 • Analiza dokładności odwzorowania geometrii modeli wykonanych metodami przyrostowymi przy użyciu głowicy laserowej
 • Analiza dokładności rekonstrukcji geometrii zamka pióra łopatki z danych pomiarowych
 • Analiza rekonstrukcji geometrii koła zębatego wałka rozrządu z danych pomiarowych
 • Analiza dokładności rekonstrukcji geometrii zewnętrznej tłoka silnika spalinowego w oparciu o dane pomiarowe
 • Pomiar metodą optyczną i stykową chropowatości powierzchni próbek wykonanych technikami przyrostowymi
 • Zastosowanie bezstykowych metod pomiaru w analizie dokładności procesu inżynierii rekonstrukcyjnej na przykładzie koła zębatego
 • Zastosowanie inżynierii rekonstrukcyjnej w procesie wykonania modelu zębatki startera półksiężyc rozrusznika WSK 125
 • Analiza zużycia tłoka, pierścieni i cylindra w silnikach wewnętrznego spalania
 • Zastosowanie metod inżynierii rekonstrukcyjnej w procesie odtworzenia elementów przekładni zegarka mechanicznego
 • Zastosowanie metod inżynierii rekonstrukcyjnej w procesie wykonania modelu tarczy hamulcowej

 

Dr Teresa Wolicka

 • Wspomaganie komputerowe obróbki skrawaniem
 • Skrawanie spieków metalowych
 • Narzędzia do obróbki otworów
 • Klasyfikacja i wymagania stawiane spiekanym materiałom narzędziowym
 • Precyzyjna obróbka metali
 • Wpływ wybranych parametrów obróbki na dokładność wykonania i jakość powierzchni
 • Parametry obróbkowe w procesie toczenia
 • Obróbka mechaniczna tworzyw sztucznych
 • Nagniatanie i narzędzia nagniatające
 • Programowanie układów CNC Sinumerik z uwzględnieniem zużycia narzędzia
 • Opracowanie modelu , procesu technologicznego i programu obróbki adaptera ze złącza HSK na złącze Coromant Capto

 

Dr inż. Łukasz Żyłka

 • Analiza wpływu średnicy narzędzia na program obróbki kołnierza
 • Modelowanie i analiza wytrzymałościowa frezu trzpieniowego do obróbki zgrubnej
 • Modelowanie i analiza wytrzymałościowa frezu trzpieniowego kulistego
 • Modelowanie i analiza wytrzymałościowa frezu trzpieniowego do obróbki stali
 • Modelowanie i analiza wytrzymałościowa frezu trzpieniowego stożkowego
 • Analiza procesu napawania laserowego proszków metali
 • Modelowanie i analiza wytrzymałościowa frezu trzpieniowego do rowków
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki szczęki stopniowej
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki tylnej piasty rowerowej
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki obudowy czujnika głębokości i temperatury
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki czopu piasty samochodowej
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki podstawy gaźnika kosy spalinowej
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki sworznia dociskowego
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki oprawki narzędziowej
 • Opracowanie procesu technologicznego i programu obróbki lotniczego koła zębatego

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję