Strona: OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA / Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

Na obrazku znajduje się logo Laboratorium maszyn technologicznych

kontakt:  prof. dr hab. inż. Jan Burek

Maszyny w laboratorium  umożliwiają badania i usługi w zakresie:

 • obróbki 5- osiowej przedmiotów o złożonej geometrii ( korpusy, wirniki, łopatki)
 • obróbki seryjnej z pełną automatyzacją procesu obróbkowego części wykonywanych z pręta ( np. implanty medyczne, wszelkiego rodzaju części hydrauliczne)
 • obróbki obwiedniowej uzębień i gwintów (kół zębatych walcowych, ślimaków)
 • szlifowania powierzchni płaskich i powierzchni walcowych zewnętrznych
 • szlifowania geometrii narzędzi skrawających (z pełnego materiału)
 • obróbki ultradźwiękowej materiałów ceramicznych

Na obrazku znajduje się logo Laboratorium metrologii technicznej

kontakt: dr hab. inż. Marek Magdziak

 

Wyposażenie laboratorium umożliwia:

 • pomiary stykowe i bezstykowe chropowatości powierzchni
 • pomiary geometrii narzędzi skrawających
 • pomiary odchyłek geometrycznych
 • pomiary odchyłek wymiarów
 • digitalizację wyrobów o złożonych kształtach geometrycznych
 • stykowe i bezstykowe pomiary współrzędnościowe

obrazku znajduje się logo Laboratorium napędu i sterowania

kontakt: dr inż. Robert Babiarz

 

Wyposażenie laboratorium umożliwia:

 • diagnostykę układów napędowych i sterowania,
 • projektowanie układów ruchu opartych o napędy elektryczne i hydrauliczne,
 • projektowanie układów automatyki opartych o sterowniki PLC
 • diagnostykę wibroakustyczną procesów skrawania, maszyn i urządzeń,
 • pomiary termowizyjne procesów skrawania, maszyn i urządzeń,
 • pomiary procesów przemysłowych z wykorzystaniem kamery ultraszybkiej.

Na obrazku znajduje się logo Pracowni współrzędnościowej techniki pomiarowej

kontakt: dr hab. inż. Marek Magdziak, prof. PRz

 

 

Wyposażenie pracowni umożliwia:

 • pomiary i digitalizację przedmiotów charakteryzujących się regularnymi kształtami geometrycznymi
 • pomiary i digitalizację powierzchni krzywoliniowych wyrobów
 • pomiary piór łopatek
 • pomiary kół zębatych walcowych o zębach prostych i śrubowych
 • pomiary kół zębatych stożkowych
 • bezstykowe pomiary współrzędnościowe

Na obrazku znajduje się logo Laboratorium programowania CAD/CAM

kontakt: dr inż. Michał Gdula

 

Laboratorium posiada następujące możliwości badawczo/usługowe:

 • kształcenie (w tym kursy i szkolenia) w zakresie programowania układów sterowania numerycznego (SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS) i wykorzystania obrabiarek CNC (w tym wieloosiowych) w aspekcie łańcucha CAD/CAM/PP/CNC
 • kształcenie (w tym kursy i szkolenia) i usługi w zakresie modelowania przestrzennego w systemach CAD/CAM części o dowolnym stopniu skomplikowania geometrii z uwzględnieniem jej technologiczności
 • kształcenie (w tym kursy i szkolenia) i usługi w zakresie projektowania operacji obróbki ubytkowej w systemach CAD/CAM
 • doradztwo i pomoc przy doborze, integracji i wdrażaniu wybranych rozwiązań CAD/CAM
 • projektowanie procesów technologicznych do realizacji na obrabiarkach CNC włącznie z możliwością wykonania części na obrabiarkach dostępnych w laboratorium badawczo-produkcyjnym KTWiA
 • możliwość technicznej i ekonomicznej oceny procesów technologicznych projektowanych na obrabiarki CNC, w tym obrabiarki wieloosiowe
 • możliwość weryfikacji i optymalizacji zaprojektowanych procesów obróbkowych z wykorzystaniem systemów CAD/CAM oraz systemu symulacji NCSIMUL

Na obrazku znajduje się logo Laboratorium programowania CNC

kontakt: dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz

 

Wyposażenie oraz oprogramowanie w laboratorium umożliwia:

 • kształcenie (w tym kursy i szkolenia) w zakresie programowania ręcznego oraz automatycznego układów sterowania numerycznego (SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS)
 • kształcenie (w tym kursy i szkolenia) i usługi w zakresie opracowania technologii obróbki na obrabiarki CNC, projektowania procesów technologicznych, doboru narzędzi skrawających

Na obrazku znajduje się logo Laboratorium obliczeń konstrukcyjnych MES

kontakt: prof. dr hab. inż. Andrzej Kawalec

 

Oprogramowanie w laboratorium umożliwia:

 • modelowanie i analizę wytrzymałościową struktur i zjawisk mechanicznych metodą elementów skończonych,
 • modelowanie i analizę numeryczną konstrukcyjnych i technologicznych zagadnień mechanicznych,
 • modelowanie i analizę numeryczną zagadnień pomiarowych,
 • analizę struktury geometrycznej powierzchni wyrobów,
 • analizę wyników badań doświadczalnych.

Na obrazku znajduje się logo Laboratorium obróbki elektroerozyjnej i laserowej

kontakt: dr inż. Marcin Płodzień

 

Park maszynowy w Laboratorium obróbki elektroerozyjnej i laserowej umożliwia wykonywanie:

 • badań wpływu parametrów elektrycznych i hydromechanicznych procesu erozji wgłębnej EDM (Electrical Discharge Machining), wycinania elektroerozyjnego WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) i wiercenia elektroerozyjnego (EDM Drilling) na strukturę geometryczną powierzchni SGP i dokładność wymiarowo-kształtową
 • prac badawczych oraz wdrożeniowych z zakresu obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoskrawalnych m. in. węglików spiekanych i stali narzędziowych oraz materiałów stosowanych w lotnictwie jak stopy tytanu czy nadstopy z grupy HRSA (Heat resistant super alloys)
 • prac badawczych oraz wdrożeniowych z zakresu dokładności obróbki elektroerozyjnej złożonych kształtów i głębokich otworów o małej średnicy (φ =0.1÷3mm) niemożliwych do uzyskania w konwencjonalnych metodach skrawania
 • prac badawczych oraz wdrożeniowych z zakresu obróbki laserem światłowodowym (fiber laser) cienkich blach do 1 mm grubości
 • badań wpływu parametrów technologicznych procesu obróbki laserem światłowodowym w trybie impulsowym lub ciągłym
 • badań wpływu parametrów technologicznych w procesie mikroobróbki laserem światłowodowym na jakość powierzchni, dokładność wymiarowo-kształtową oraz występowanie przypaleń wokół strefie, skupienia wiązki lasera

Na obrazku znajduje się logo Laboratorium obróbki skrawaniem i narzędzi

kontakt: dr inż. Łukasz Żyłka

 

Wyposażenie laboratorium umożliwia:

 • realizację usług w zakresie toczenia, frezowania, wiercenia i gwintowania,
 • realizację usług w zakresie szlifowania wałków, otworów oraz płaszczyzn,
 • badania skrawalności materiałów konstrukcyjnych,
 • badania trwałości i zużycia ostrzy narzędzi obróbkowych,
 • badania procesów toczenia, frezowania, wiercenia i szlifowania,
 • badania procesów chłodzenia w skrawaniu i szlifowaniu.

Na obrazku znajduje się logo Pracownia rapid technologii

kontakt: dr inż. Paweł Turek

 

Drukarka w pracowni umożliwia:

 •  wydruku modeli techniką FDM z materiału ABS-M30 lub PC-10. Do wyboru są 4 grubości warstwy wydruku: 0,127 mm, 0,178 mm, 0,254 mm lub 0,330 mm. Przestrzeń robocza drukarki: 355 mm x 254 mm x 254 mm.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję