Strona: Profesorowie i profesorowie uczelni / Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Profesorowie i profesorowie uczelni

prof. dr hab. inż. Jan Burek

dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz

dr hab. inż. Marek Magdziak, prof. PRz

prof. dr hab. inż. Jan Burek

Na zdjęciu znajduje się prof. dr hab. inż. Jan Burek.

Przebieg kariery naukowej:

 • 2020 – prof. dr hab. inż.
 • 1997 - dr hab. inż. - Wydział Mechaniczny, Politechnika Kijowska
 • 1985 - dr inż. - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 1976 - mgr inż. – Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Zainteresowania naukowe:

 • sterowanie maszyn i procesów obróbkowych
 • optymalizacja procesów obróbkowych i narzędzi skrawających

Dorobek naukowy

 • wg bazy dorobek naukowy pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Promotor zakończonych przewodów doktorskich

 • 2022 - dr inż. Jarosław Buk - Wpływ parametrów procesu wycinania elektroerozyjnego zamka tarczy turbiny na dokładność kształtu i jakość powierzchni
 • 2021 – dr inż. Paweł Sułkowicz - Stabilizacja głębokości szlifowania wałków o małej sztywności w procesie jednoprzejściowego szlifowania wzdłużnego
 • 2017 - dr inż. Marcin Płodzień  - Wpływ zarysu i kąta pochylenia krawędzi skrawającej oraz sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu
 • 2017 - dr inż. Michał Gdula - Proces symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchni złożonych frezem toroidalnym
 • 2012 - dr inż. Łukasz Żyłka - Diagnostyka procesu szlifowania uzębień kół walcowych metodą emisji akustycznej
 • 2012 – dr inż. Robert Babiarz - Regulacja adaptacyjna wielostopniowym szlifowaniem promieniowym z zastosowaniem emisji akustycznej

Promotor otwartych  przewodów doktorskich

 • 2018 - mgr inż. Marcin Sałata - Wpływ charakterystyki ściernic diamentowych na proces jednoprzejściowego szlifowania rowków wiórowych frezów z ultradrobnoziarnistych węglików spiekanych
 • 2017 - mgr inż. Piotr Żurek - Wpływ promienia zarysu krawędzi skrawającej freza kulistego i baryłkowego na wydajność i dokładność obróbki powierzchni złożonych w procesie frezowania pięcioosiowego
 • 2016 - mgr inż. Karol Żurawski - Proces symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz

Politechnika Lwowska, Wydział Mechaniki  i Budowy Maszyn

19.09.2012-18.08.2013; 02.09.2013-15.08.2014; 16.08.2014- 0.08.2015; 14.09.2015-25.08.2016; 07.09.2016 - 30.06.2017

Funkcje

 • 2004 – 2021 Kierownik Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji
 • Od 2017 – Członek Akademii Nauk Wyższej Oświaty Ukrainy
 • Członek Komitetu Naukowego Wydawnictw Politechniki Lwowskiej, Mechanika i Budowa Maszyn
 • 2015- 2020 Członek Rady Programowej miesięcznika naukowo-technicznego MECHANIK
 • 2016-2020 Ekspert Komitetu Badań Naukowych PAN  Sekcji Technologii
 • 1996 -1999 Wydziałowy Kierownik Praktyk Studenckich

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Maszyny technologiczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium doktoranckie

Powrót na górę strony

dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz

Na zdjęciu znajduje się dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej:

 • 2019 – dr hab. inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska; Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna; Tytuł osiągnięcia naukowego: Fizyczne i technologiczne aspekty wykończeniowej obróbki skrawaniem tytanu i jego stopów
 • 2006 – dr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska; Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn; Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ zużycia jednoziarnistego obciągacza diamentowego na chropowatość powierzchni w szlifowaniu osiowym
 • 2002 – mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska; Tytuł pracy dyplomowej: Programowanie automatyczne w środowisku programowym Solid Edge-Edgecam

Zainteresowania naukowe:

 • głównymi kierunkami działalności naukowej jest analiza obróbki ubytkowej materiałów trudnoskrawalnych (w tym stopów tytanu i niklu) stosowanych m.in. w technice lotniczej. Badania te koncentrują się przede wszystkim na ocenie wskaźników jakościowych obróbki skrawaniem i ściernej oraz ich oddziaływaniu na strefy nieobrabiane i stan technologicznej warstwy wierzchniej.
 • obróbka skrawaniem z wysokim ciśnieniem chłodzenia - HPC,
 • obróbka skrawaniem w warunkach laserowego wspomagania – LAM,
 • skrawanie w warunkach MQL i MQCL,
 • symulacja MES procesu skrawania,
 • nowoczesne narzędzia skrawające,
 • badania procesów szlifowania.

Promotor pomocniczy zakończonych przewodów doktorskich:

 • Dr inż. Roman Wdowik: Analiza szlifowania ceramiki korundowej i cyrkonowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym (promotor pomocniczy);
 • Dr inż. Krzysztof Krupa: Kształtowanie warstwy wierzchniej oraz wskaźniki jakościowe obróbki w procesie toczenia wykończeniowego stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(γ) (promotor pomocniczy);

Promotor otwartych przewodów doktorskich

 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Laskowskiego nt. Kształtowanie warstwy wierzchniej wyrobów ze stopu Ti6-Al-4V w procesie toczenia wykończeniowego z zastosowaniem intensywnego chłodzeni

Doktoranci:

 • Mgr inż. Marcin Żółkoś
 • Mgr inż. Waldemar Daź (Pratt&Whitney Rzeszów) – doktorat wdrożeniowy
 • Mgr inż. Joanna Lisowicz
 • Mgr inż. Jarosław Tymczyszyn
 • Mgr inż. Tomasz Ordon (Pratt&Whitney Rzeszów) – doktorat wdrożeniowy

Funkcje:

 • Koordynator ds. Ankietyzacji i Hospitacji w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji (2012-2018 r.);
 • Koordynator ds. KRK na kierunku Mechanika i budowa maszyn (od 2012 r.);
 • Członek Komisji Dydaktycznej (od 2016 r.);
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (2018 r.);
 • Członek stały komisji prac dyplomowych na studiach stacjonarnych 1-go i 2-go stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Komputerowo wspomagane wytwarzanie.
 • Członek komitetu redakcyjnego - Journal of Mechanical and Energy Engineering;
 • Członek komitetu redakcyjnego (Review Editor) - Frontiers in Mechanical Engineering’s specialty section Tribology.

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz:

 • 2013 r. - Udział w projekcie „Sniffer dog-animator innowacji”, obejmujący szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi; finansów dla innowacji; komercjalizacji badań, marketingu usług badawczych, zarządzania i ochrony własności intelektualnej;
 • 2014 r. - Szkolenie: Planowanie eksperymentu – DOE. Szkolenie podstawowe, TQMsoft;
 • Szkolenia z zakresu programowania obrabiarek CNC organizowane przez SIEMENS dla nauczycieli – Certyfikat Siemens CNC – Trainer, Certyfikat Siemens CNC – Training Partner;
 • Udział w kilkunastu projektach badawczych z zakresu obróbki materiałów trudnoobrabialnych, w większości we współpracy z przemysłem lotniczym;
 • Wykłady w ramach programu Erasmus+ w renomowanych uczelniach w Grecji, Włoszech, Słowenii i Hiszpani. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Systemy narzędziowe
 • Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie
 • Programowanie maszyn CNC 1
 • Technologia obróbki na obrabiarkach CNC
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania

ORCID ID: 0000-0002-9010-8175

Web of Science ResearcherID: K-9397-2017

Scopus Author ID: 55813207900

Powrót na górę strony

dr hab. inż. Marek Magdziak, prof. PRz

Na zdjęciu znajduje się dr hab. inż. Marek Magdziak, prof. PRz

Przebieg kariery naukowej:

 • 2021 – dr hab. inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2012 – dr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
 • 2004 – mgr inż. – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

 • współrzędnościowa technika pomiarowa
 • dokładność pomiarów współrzędnościowych
 • pomiary powierzchni swobodnych
 • inżynieria odwrotna
 • metrologia wielkości geometrycznych
 • programowanie CAD/CAM

Funkcje:

 • 2018 – 2020 – kierownik praktyk studenckich dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • 2016 – 2017 – opiekun sekcji Metrologia Wielkości Geometrycznych koła naukowego Programowanie i Automatyzacja Obróbki
 • 2013 – 2018 – członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • członek Komisji Prac Dyplomowych – specjalność Komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • członek rady recenzentów czasopism Technologies (ISSN 2227-7080) i Electronics (ISSN 2079-9292)

Staże naukowe / doświadczenie zdobyte poza PRz:

 • 2018 – staż w University of Stavanger (UiS), Faculty of Science and Technology, Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science
 • 2015 – staż w Norwegian University of Science and Technology, Department of Mechanical and Industrial Engineering
 • 2014 – 2015 – staż w firmie Arkom Sp. z o.o.
 • 2014 – staż w firmie IEn Oddział Ceramiki CEREL

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Miernictwo i systemy pomiarowe
 • Podstawy metrologii
 • Metrologia
 • Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • Współrzędnościowa technika pomiarowa
 • Obliczenia inżynierskie i statystyczne
 • Engineering metrology (Erasmus +)

ORCID ID: 0000-0001-7366-3006

Web of Science ResearcherID: L-5612-2014

Scopus Author ID: 53984796200

Powrót na górę strony

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję